-Address   :KDC Tiên Sơn, P.Cộng Hòa, Tp.Chí Linh, T. Hải Dương 096.622.1968

Học sinh các trường đặt ăn và tổ chức Team Building tại Nhà Hàng Khách sạn Lan Anh- Khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc

Phải chăng Quý trường đang tìm kiếm 1 địa điểm để tổ chức du lịch ngoại khóa cho những học sinh yêu quý của mình,để giúp học sinh học hỏi và phát triển các kỹ năng trong đời sống thực tế được gắn kết với nội dung chương trình học chính khóa trên lớp? Thực

Nhà Hàng - Khách Sạn Lan Anh