-Address   :KDC Tiên Sơn, P.Cộng Hòa, Tp.Chí Linh, T. Hải Dương 096.622.1968

Họp lớp các học sinh 12A -Trường Thpt Chí Linh 1992-1995

Họp lớp các học sinh 12A -Trường Thpt Chí Linh 1992-1995

Địa điểm: Khách sạn Lan Anh – Khu dân cư Côn Sơn, phường Cộng Hoà, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Leave a Comment

Nhà Hàng - Khách Sạn Lan Anh